About Us

บริษัท อีโค่แวลลู่ จำกัด

จัดจำหน่ายสินค้าระบบไฟฟ้า, ระบบอัตโนมัติ และประกอบทำตู้อุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้สวิทช์บอร์ด ตู้คอนโทรล ตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงสูง อีกทั้งยังให้บริการในการจัดการเกี่ยวกับ การเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตรวมทั้งงานด้านสาธารณูปโภคในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น 

  • งานขนย้ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกประเภท, และงานย้ายไลน์ผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม
  • ปรับปรุง บำรุงรักษา ประกอบติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรม
  • งานออกแบบ ติดตั้ง แก้ไขระบบไฟฟ้าโรงงาน
  • งานด้าน Facility และ Utility ในระบบอุตสาหกรรม

 

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมสร้างเครื่องจักร ด้วยนวัตกรรมและผู้ชำนาญการด้านระบบวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพ และดีที่สุดให้กับลูกค้า

         อีกทั้งในปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทนแทน จึงได้เริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร โดยมีธุรกิจโซลาร์รูฟท็อป ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การติดตั้ง ตลอดจนการบริการหลังการขายแบบครบวงจร ในเรื่องโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) , โซล่าร์ปั๊ม (Solar Pump) 

 

         เพราะความพึงพอใจของลูกค้า คือความภูมิใจของเรา ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นมอบสินค้า, ผลิตสินค้า และงานบริการ ที่มีคุณภาพที่ดี เพื่อสร้างมูลค่าและผลกำไรให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการมากว่า 10 ปี เราพร้อมที่จะนำประสบการณ์ มาให้บริการท่าน เพื่อความพึงพอใจและมีมาตรฐานสูงสุด พร้อมกันนี้เราจะพัฒนาให้ก้าวนำเทคโนโลยีให้เข้ากับยุคสมัยตลอดเวลา เพื่อสร้างนวัตกรรมการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน